Công trình

công ty chuyên: Thiết kế và chế tạo tủ điện hạ thế, Sản xuất thang máng cáp, Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống tự động hóa cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

Email: ppminh.ssc@gmail.com

Công trình

Dự Án Tủ Điện Đồng Nai

Dự Án Tủ Điện Đồng Nai

Ngày đăng: 30/11/2020 03:37 PM

Thiết kế và chế tạo tủ điện hạ thế, Sản xuất thang máng cáp, Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống tự động hóa cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

Dự Án Tủ Công Nghiệp Bình Dương

Dự Án Tủ Công Nghiệp Bình Dương

Ngày đăng: 17/11/2020 10:17 PM

Thiết kế và chế tạo tủ điện hạ thế, Sản xuất thang máng cáp, Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống tự động hóa cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

Dự Án Long An

Dự Án Long An

Ngày đăng: 17/11/2020 10:16 PM

Thiết kế và chế tạo tủ điện hạ thế, Sản xuất thang máng cáp, Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống tự động hóa cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

CÔNG TRÌNH 2

CÔNG TRÌNH 2

Ngày đăng: 17/11/2020 10:15 PM

Thiết kế và chế tạo tủ điện hạ thế, Sản xuất thang máng cáp, Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống tự động hóa cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

CÔNG TRÌNH 1

CÔNG TRÌNH 1

Ngày đăng: 17/11/2020 10:14 PM

Thiết kế và chế tạo tủ điện hạ thế, Sản xuất thang máng cáp, Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống tự động hóa cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

tủ inox 304, tủ ngoài trời inox 304

tủ inox 304, tủ ngoài trời inox 304

Ngày đăng: 30/11/2020 03:45 PM

tủ inox 304

tủ inox 304

Ngày đăng: 30/11/2020 03:44 PM

tủ kios-tủ trạm

tủ kios-tủ trạm

Ngày đăng: 30/11/2020 03:42 PM

sx-lap-dat tu

sx-lap-dat tu

Ngày đăng: 16/05/2021 11:55 PM

sx-lap-dat tu

sx-lap-dat

sx-lap-dat

Ngày đăng: 16/05/2021 11:53 PM

sx-lap-dat
Zalo
Hotline